Nařízení vydané Radou (ES) poskytuje pravidla pro vývoz kulturních statků kvůli jejich ochraně. Zajišťuje provádění jednotných kontrol těchto vývozů na vnějších hranicích Evropské unie (EU). Kategorie kulturních statků, na něž nařízení platí, jsou uvedeny v příloze.