Nařízení komise (ES) o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Datum konce platnosti nařízení: 31/12/2013