Nařízení komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

Datum konce platnosti nařízení: 31/12/2006