Kromě teoretického rámce a vymezení základních pojmů z oblasti nových médií a digitálního on-line prostředí přináší původní výzkumná data o digitálních technologiích v klasické muzejní prezentaci, o mobilních aplikacích a e-learningových produktech muzeí. Stranou zájmu autorů však nezůstala ani další související témata – využití digitálních technologií v oblasti evidence a správy sbírek, fungování on-line databází a virtuálních muzeí, komunikace muzeí prostřednictvím www stránek a sociálních sítí, satelitní navigační systémy a další technologie využitelné pro zprostředkování kulturního dědictví.