Koncepce obsahuje vyhodnocení uplynulého období muzea v letech 2009-2014, popis cílového stavu muzea pro nadcházející období spolu s metodami pro dosažení tohoto stavu a konkrétními významnými úkoly.