Autorka dvoudílné publikace své téma nejprve zasazuje do širokých souvislostí muzeologického a muzejněpedagogického myšlení a teprve pak muzejní expozice a výstavy vymezuje jako specifické a nezastupitelné edukační médium, jehož účinnost významně stoupá díky dnešnímu využívání didaktických exponátů, interaktivních nebo multimediálních prvků a dalších inovací. Kromě výčtu a detailního objasnění podstaty těchto inovací se publikace zaměřuje také na klasifikaci přístupů k tvorbě expozic a na interakci exponátu a návštěvníka. Autorka se zamýšlí nad možnostmi uplatnění známých pedagogických zásad v expozicích a formuluje rovněž řadu doporučení k jejich tvorbě. Publikace jsou ke stžení online.