Základním cílem publikace, která představuje výstup projektu Analýza muzeí 2012 – 2014 je shrnout a vyhodnotit disponibilní informace o podmínkách, ve kterých se v současném období (dle dostupných dat) muzea a galerie v ČR nacházejí. Zvláštní důraz byl kladen na zmapování oblasti činnosti muzeí postižitelné daty statistické povahy, které ve zveřejňovaných souhrnných přehledech zůstávaly na okraji zájmu a vyhodnocení, zda mají vypovídací hodnotu a v čem spočívá.