Studie se zabývá cirkulací evropského hudebního repertoáru na území Evropské unie. Zadána byla Evropským hudebním úřadem (European Music Office) a nizozemským festivalem a konferencí Eurosonic Noordeslag. Jejím cílem je analýza oběhu a plynutí repertoáru napříč zeměmi EU, a to na základě statistických dat získaných z rádiového vysílání a digitálních přenosů.