Kniha popisuje využívání hudby v kulturním, společenském a politickém kontextu. Mýtus demokratizace skrze hudbu a hudební technologie. Využití hudby autoritářskými, neoliberálními, či fašistickými systémy. Dopad a vliv hudby na politickou scénu, reprezentaci vlády a společensko – politické  dění.