Publikace analyzuje strategie, jež současná muzea využívají k mezinárodní propagaci své činnosti. Na základě srovnání konkrétních institucí jsou rozlišeny čtyři kategorie muzeí, které následují dva typy strategií – ekonomickou a konzervační. Autorka zároveň ukazuje, jakým způsobem se tradiční obchodní strategie muzeí přizpůsobují současným podmínkám.