Kniha Muzea, rovnost a sociální spravedlnost se snaží o reflexi a vedení debaty o muzejním výzkumu, politice a praxi v této specifické době. Spojuje přitom nová bádání akademiků a odborníků s perspektivami umělců, aktivistů a komentátorů. Chce tak prozkoumat způsoby, jakými se muzea, galerie a organizace kulturního dědictví vypořádávají s rychle se měnícím prostředím rovnocennosti a politikou identity na globální, národní i lokální úrovni. Text zajímá jejich potenciál, díky kterému by se mohly zasadit o více rovnocenné, spravedlivé a férové společnosti.