Muzea se dnes ocitají ve zlomovém okamžiku. Aby přežily, musí ukázat svou sociální relevantnost a užitnost. Obnáší to rozvinutí služeb ve veřejném sektoru, větší porozumění potřebám návštěvníkům a vytváření vhodnějších a cennějších zážitků. Tato publikace chce pomoci muzeím a galeriím v tomto nelehkém úkole. Zkoumá, jak se muzea rozvíjí po komunikační stránce a předkládá řadu názorných případových studií. Zvláštní pozornost věnuje školám, rodinám a obecně znevýhodněným lidem. Pohlíží na jejich potenciál inspirovat a analyzovat roli jazyka v muzeích a galeriích.