Muzea po celém světě se na přelomu let 2008/2009 ocitla pod rostoucím tlakem, způsobeným ekonomickou recesí, stejně jako na ně dolehly i další početné a naléhavé společenské a environmentální problémy. Hlavním předmětem pozornosti globální muzejní komunity by se měla stát udržitelnost muzeí tváří v tvář těmto výzvám, kam spadá i klesající návštěvnost a požadavky digitálního světa. Kniha nabízí detailní pohled na to, jak hlavní kanadské muzeum utrpělo 40% ztrátu v operativním rozpočtu a jak se posléze stalo finančně nejvíce soběstačným ze všech deseti největších museí v Kanadě. Kniha je nejpodrobnější případovou studií svého druhu a ocení ji jak studenti, tak lidé přímo z oboru. Má se také jednat o jednu z nejpronikavějších studií o organizační změně v muzeu, a to i proto, že je upřímná, otevřená a kritická. Třetí vydání je revidované a rozšířené, například o texty o posilování managementu muzea či o úvahy o nových příležitostech a hrozbách pro muzea.