Publikace se věnuje zásadním výzvám, kterým dnešní muzea čelí. Nastiňuje postup do budoucna, založený na spolupráci s místním publikem, online komunitou a se širší společností.

Muzejní sektor si dobře uvědomuje nutnost své proměny. Čelí nové generaci s novými potřebami, digitální revoluci a diversifikaci. Autor volá po změně myšlení a radikální evoluci.