Kniha, napsaná světovými experty z prostředí muzeí a akademické obce, nabízí vhled do diskuze a zamyšlení nad kulturními institucemi a veřejným sektorem ve vztahu k dlouhodobým strategiím a návratu kapitálu do veřejných investic. „Museums and Public Value“ může čtenáři sloužit jako publikace doplňující pole vědomostí o muzeálním marketingu a muzeologii jako takové.