Tento článek prozkoumává vztah mezi muzei, kulturní udržitelností a kulturními politikami na Kypru. Konkrétně článek nabízí teoretický model udržitelného rozvoje muzeí a průběh navrhování vhodné kulturní politiky pro muzea se zřetelem ke kulturní udržitelnosti.