Muzea v posledních deseti letech upnuly svou pozornost od produktové orientace k marketingu. Neslo to  s sebou mnoho nelehkých transformací, včetně nového náhledu na návštěvníky jako zákazníky, nových způsobů fundraisingu a sponzoringu (v reakci na vysychající státní dotace) a osvojování si internetového marketingu. Tato kniha se zabývá aktuálními marketingovými přístupy v muzejním sektoru, přičemž bere na vědomí komerční i společenské aspekty, které toto zahrnuje. Pečlivě zvolená struktura knihy jí činí přístupnou mnoha čtenářům.