V posledních desetiletích mnoho muzeí, galerií a historických památek po celém světě využilo rozsáhlých investic do infrastruktury, rekonstrukcí a nových výstavních prostor. V tomto období také vzniklo nespočet nových muzeí a galerií se specifickým účelem, což způsobilo zásadní přehodnocení procesů navrhování a formování muzeí.

Museum Making obsahuje příspěvky mezinárodně a oborově rozmanité skupiny profesionálů (muzejnictví, kulturní dědictví, výstavní designéři, architekti, umělci, akademici, historici, divadelníci), kteří společně překračují tradiční hranice včetně historického a současného, a společně zkoumají různé role a funkce příběhu jako mechanismu pro vytváření poutavých a smysluplných interpretačních prostředí.