Zapojení publika a jeho vzdělávání, přesah a inkluze – to jsou koncepty, které dlouho dominovaly profesionálním muzejním diskursům. Kniha představuje a probírá nejaktuálnější výzkum zabývající se různými způsoby, pomocí kterých sociální média transformují povahu komunikace muzeí, a to v zemích jako je Austrálie, Dánsko,  Německo, Norsko či Velká Británie. V neposlední řadě upíná pozornost na sociokulturní kontexty, organizační a vzdělávací důsledky a metodologické aplikace těchto proměn.