Jedná se o čtvrté vydání publikace Museum Basics, které je určeno institucím, které musí zacházet se značně omezenými zdroji a nepočetným odborným personálem – odráží změny, ke kterým v muzeích po celém světě došlo v šesti letech od posledního vydání. Autoři čerpají z celé řady praktických zkušeností a poskytují základního průvodce všemi aspekty muzejní práce (vzdělávání publika, správa a ochrana sbírek, správa muzea, plánování atd.).