Publikace se zaměřuje na potenciál muzeí jako podstatných občanských platforem pro tematizování společenských nerovností, bezpráví a environmentálních problémů. Více než 50 přispěvovatelů z šesti kontinentů analyzuje a kriticky reflektuje možnosti muzeí na poli občanského aktivismu. Muzejní pracovníci, umělci, aktivisté a badatelé v publikaci nastiňují rozličné strategie a přístupy, skrze které se mohou muzea aktivně podílet na utváření lepší společnosti.