Univerzita Palackého v Olomouci se dlouhodobě snaží přispět k posílení pozice kreativních průmyslů v regionu. Nová publikace navazuje na dlouholeté mapování oblasti a výchozí monografii „Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku“ (2017).

Na základě kvalitativní analýzy předkládá publikace kromě sumarizace dosavadních zjištění také systematická opatření pro zamezení brain drainu, odchodu talentů a lidského kapitálu v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Základní idea pracuje s omezenými možnostmi finančních zdrojů. V návrzích formuluje nízkonákladová řešení založená na strategiích, symbiotickém působení kreativních odvětví vůči samosprávě a vzájemném využívání výstupů tvůrčího a sociálního kapitálu.