Studie zkoumající poptávku a účast na akcích performativního umění mají tendenci se soustředit pouze na jeden druh umělecké formy. Zde se totiž nachází významné překrytí mezi diváky a různými uměleckými událostmi. Čerpajíc ze sociologické literatury zabývající se uměním, byly autorem utvořeny různé druhy chování diváka: dělí je na omnivory (všežravce) a univory. Využitím dat z Taking Part Survey projektu, článek přichází s dělením diváka živé hudby na čtyři různé vzory s různými charakteristikami a prezentuje model, jak u něj předpovídat typ hudební spotřeby.