Tato publikace poskytuje přehled stávajících překážek pro oběh uměleckých děl v Evropské unii, a to jak pro nekomerční účely, tak jako součást uměleckého trhu. Zaměřuje se na situaci soukromých galerií. Autoři vysvětlují, jak EU ovlivňuje oběh uměleckých děl prostřednictvím svého právního rámce a navrhuje, jak by mohla přispět ke zlepšení situace.