Studie zpracovaná insitutem ERICarts pro Evropskou komisi se zabývá tématy úzce spojenými s otázkou mobility umělců a kulturních odborníků v Evropě. Poskytuje informace ohledně trendů v mobilitě v různých evropských regionech, sleduje nedávné debaty v jednotlivých zemích, existující schémata mobility, hlavní motivy finančních orgánů pro podporování mobility a hlavní zdroje, kde lze nalézt informace ohledně schémat mobility. Studie zároveň přináší mnoho doporučení týkajících se zlepšení mobility umělců a kulturních odborníků.