Publikace se vyhýbá přetrvávajícímu eurocentrickému pojetí umění. Představuje vzpurné, nekonvenční a svérázné teorie, témata, metody, zájmy, praktiky a diskursy, které otevírají nové cesty k umění z globální perspektivy.

Podobně jako kuchařka plná receptů, objevuje Mix & Stir svět chutí a vůní globálního umění. Pobízí ke studiu současného umění bez předem zavedených národních a kulturních konceptů a předsudků.

Kniha zve čtenáře*ky k bohaté hostině