Místopis stručně zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v jednotlivých místech, ukazuje jejich specifika, a dokládá tak význam tohoto různorodého spontánního a velmi široce rozvětveného jevu.