Článek zkoumá historii Arts Enquiry, soukromě financovaného projektu Dartington Hall Trust, jeho „propletení“ s kulturní politikou daného historického období a co odhaluje o formování politiky ve Velké Británii stejně jako o dějinách kulturní politiky.