Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 uspořádal Národní památkový ústav v Národním technickém muzeu v Praze mezinárodní odbornou konferenci s názvem Management statků světového dědictví: rizikové faktory. Příspěvky přednesené v rámci setkání byly zaměřeny na zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví v konfrontaci se zkušenostmi s řešením rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu památek UNESCO. Cílem bylo položit základy k budoucí diskuzi k výsledkům monitoringu.