Kniha obsahuje základní mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví v češtině a angličtině.