Vybrané eseje věnující se tématu metodiky animačních procesů v kultuře. Dílo vzniklo za podpory Interní grantové agentury Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.