Metodický pokyn vydaný Ministerstvem kultury se týká zapůjčování předmětů ze sbírek muzejní povahy jiným právnickým a fyzickým osobám pro účely vystavování.