Metodika mapování kultury v hl. m. Praze předkládá návod, jakým způsobem, v jakých oblastech a jaká data v Praze sbírat, aby bylo možné efektivní a kvalitní sledování kulturního prostředí ve městě. Důraz je kladen na srovnatelnost dat, a to jak z hlediska času a prostoru v rámci města, tak z hlediska mezinárodního srovnání a konkurenceschopnosti Prahy ve světě.