Ministerstvo kultury vydalo metodický pokyn k jednotnému výkonu činností, vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.