Ministerstvo kultury České republiky vydalo metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou a správou sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zejména v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou, kraji a obcemi.