Oproti vydání z roku 2012 přináší nová Metodika změny související především s novým občanským zákoníkem či s chystaným novým zákonem o dobrovolnictví. Cílem aktualizované metodiky je stát se po obsahové i formální stránce užitečnou pomůckou organizacím v kultuře, které s dobrovolnictvím začínají, anebo se k této činnosti teprve chystají.