Dokument má formu metodického doporučení koncipovaného do dvou částí. Část obecná se zabývá vymezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika. Zájemci zde najdou rovněž vzory smluv. Takto postavené doporučení se může stát praktickou pomůckou pro vládní i nevládní organizace.