Metodický pokyn vydaný Ministerstvem kultury ČR k provedení vyhlášky MF č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, určený muzeím a galeriím spravujícím sbírku muzejní povahy.