Metodický pokyn vydaný Ministerstvem kultury České Republiky k tvorbě plánů ochrany kulturních statků a prevence v muzeích a galeriích.