Tato zpráva přináší jisté důkazy ekonomického přínosu ve spektru těchto oblastí: v podnicích zabývajících se řemeslnou výrobou, v jiných kreativních scénách a v širším průmyslu.