Článek shrnuje cíle a přínosy Creative Industry Observatory projektu, který se odehrával na University of the Arts v Londýně mezi lety 2006-2009. Jakožto projekt financovaný z vládních peněz, byla Observatoř navržena pro podporu a rozvoj kreativního a kulturního sektoru ve Velké Británii. Mimo to měla také podpořit vztahy s kreativními organizacemi na světovém obchodním trhu (jako např. s Čínou či Indií).