V Bruselu se 5. října 2012 uskutečnila diskuse u kulatého stolu, jejímž tématem byl výzkum materiálů a inovačních potřeb kreativních průmyslů. V souladu s definicí kreativních průmyslů byli přizváni i zástupci kreativních průmyslů spojení s evropským výrobním a materiálovým průmyslem, například z oblasti architektury, umění, řemesel, dekorace, módy, nábytku, osvětlení, interiérového designu, šperků, médií, nakladatelství a jiných. Účastníci se shodli na potřebě podporovat kreativně motivované inovace pomocí překonání znalostních a komunikačních mezer mezi odborníky na materiály a inženýry, designery a kreativními komunitami a výrobci.