Marketingový výzkum pro neziskové, komunitní a kreativní organizace (v originále Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations) je komplexním průvodcem pro aplikaci výzkumných metod v neziskovém sektoru. Jde o užitečnou publikaci, která sleduje dvojí linii. Za prvé usiluje o vzdělání čtenářů v oblasti toho, jak může být takový výzkum užit za účelem dosažení obecných cílů organizace. Za druhé pak ukazuje, jak aplikovat různé metody výzkumu, s ohledem na ohniskové skupiny, interview, projektivní techniky, pozorování a dotazníky a nakonec předestírá, jak výsledky těchto postupů užít ke zlepšení produktů, zaměření zákazníků a zvýšení účinnosti propagace. Kniha se zaměřuje na studenty a ocení ji i manažeři pracující v neziskovém a kreativním prostředí.