Tato kniha se věnuje popisu nového konkurenčního prostředí, v kterém dnes fungují kulturní organizace a také představuje způsob jakým ty inovativnější přehodnocují své marketingové strategie. Tyto organizace si uvědomují, že jednají s novým typem kulturního spotřebitele, a to takového, který je ochoten překračovat hranice mezi popkulturou a vysokým uměním, ale zároveň si žádá kulturní zážitek, který by ho bavil. Zaměřuje se na ty aspekty marketingu, jež se nejvíce vztahují k výzvám, kterým dnes kulturní organizace čelí, včetně vymezení segmentu trhu a umístění jejich produktu do saturovaného tržního prostředí. Kniha je též ideální pro studenty arts managementu nebo ty, kdo pracují v kulturních průmyslech. Nové vydání zahrnuje užitečnou kapitolu o propagaci. Každá kapitola je také doplněna pracovními listy, které čtenáře provedou procesem marketingového plánování a které jsou esenciální pomůckou ve vyhodnocení marketingového prostředí organizace a tvorbě strategie pro přilákání publika.