Marketing pro kulturní organizace představuje tradiční teorii marketingu se zaměřením na aspekty, které jsou pro umění nebo kulturní organizace nejdůležitější. Toto vydání zdůrazňuje účast návštěvníků nebo publika, stejně jako využití sociálních médií k přilákání a udržení publika. Učení využívat sociální média a technologie za účelem podpory dialogu s publikem má pro umělecké organizace zásadní význam. Tato kniha se zaměřuje se na praktickou aplikaci a je určena pro vysokoškolské i postgraduální studenty marketingu umění a kulturního managementu.