Marketing a sociální média: Příručka pro knihovny, archivy a musea (Marketing and Social Media: A Guide for Libraries, Archives, and Museums) je dlouho postrádaným průvodcem marketingem pro knihovny, archivy a pracovníky museí v době sociálních médií a sítí. Publikace představuje jak úvod do problematiky, tak návod pro profesionály, kteří chtějí jít ještě dále – od pouhé propagace až k rozvíjení plánované a cíleně řízené marketingové kampaně. Čtenář se tak od mise a cílů dostane třeba k přehledu složek interního i externího prostředí, což je předpokladem pro plánování objektivní kampaně. Kapitoly dále pokrývají témata jakými jsou: příprava SWOT analýzy, identifikace a zapojení stakeholderů, 4-složkový marketingový model, výzkum trhu, segmentace trhu, marketingový mix či například zhodnocení.