Hlavním tématem studie vypracované Jaapem Boterem je zkoumání marketingu a chování spotřebitelů v umění a zábavě. Autor nejprve mapuje již publikovanou literaturu na dané téma a následně se věnuje čtyřem ústředním tématům, a to segmentaci uměleckých spotřebitelů, struktuře trhu ve veřejných knihovnách, struktuře trhu v performativních uměních a struktuře trhu v návštěvnosti muzeí.