Studie předkládá tržní analýzu evropských kulturních a kreativních sektorů. Dokládá, jak významný podíl mají tyto sektory v rámci evropské ekonomiky a nakolik digitální zábavní průmysl a audiovizuální sektor představují dynamicky se rozvíjející segmenty trhu.