Studie se zaměřuje na mapování sektoru tanečního a operního vzdělávání v Evropě a předkládá obecné, především však ekonomické tendence vývoje těchto dvou sektorů v uplynulých letech.