Tento dokument byl vytvořen za účelem podpory pracovní skupiny otevřené metody koordinace (OMC working group) „Participatory Governance of Cultural Heritage“ a jejího naplňování pracovního plánu pro kulturu pro léta 2015-2018 – priorita B. Zpráva analyzuje různé příklady zapojování občanů a komunit do oblasti kulturního dědictví a představuje několik závěrečných úvah založených na uvedených příkladových studiích a rešerších.